Kluby i koła

Migracje

Poniższy wykres przedstawia zmianę liczby posłów w klubach i kołach poselskich. Pokazuje, ilu sumarycznie członków danego klubu/koła odeszło z niego, a ilu nowych do niego dołączyło. W sytuacji kiedy klub albo koło zostało rozwiązane wtedy znika z wykresu. Wykres sporządzono na podstawie głosowań.